Privacy- en cookieverklaring

 Hoe ga ik om met jouw privacy? 

Wat goed dat je op dit moment deze privacy- en cookieverklaring leest. Mijn bedrijf Passend Paard, moet aan een veelheid aan regels voldoen op het gebied van privacywetgeving. 

Als je van mijn diensten gebruik maakt, vertrouw jij mij jouw gegevens toe. Ik begrijp dat dit een grote verantwoordelijkheid is en ik werk er hard aan om jouw gegevens te beschermen en jou daar ook de controle over te geven. In deze privacy- en cookieverklaring lees je daarom welke (persoonlijke) gegevens worden verwerkt via deze website (www.passendpaard.nl), op welke manier jouw gegevens door mij worden beveiligd, hoe ik met jouw (persoons) gegevens omga op het moment dat jij een afspraak met mij maakt en ik bij jou en jouw paard langs kom en wat jouw rechten zijn met betrekking tot die (persoons)gegevens. 

Wees gerust, ik ben geen bedrijf dat erop uit is zoveel mogelijk van je gegevens te verzamelen en deze mogelijk zelfs doorverkoopt aan een derde partij. Gegevens die ik van jou nodig heb, zijn slechts nodig om mijn diensten (via deze website) aan jou te kunnen aanbieden. Je wordt altijd alleen gevraagd om de hoogst noodzakelijke persoonsgegevens. Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (waaronder ook profilering wordt begrepen). 

Je bent niet verplicht om jouw (persoons)gegevens aan mij te verstrekken. Ik zal er alles aan doen om de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Als dit redelijkerwijs niet verlangd kan worden, kan jouw weigering om persoonsgegevens te verstrekken er mogelijk toe leiden dat de overeenkomst tussen ons niet tot stand kan komen of kan voortduren. 

Wie ben ik? 

Passend Paard, een eenmanszaak en ik ben de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw (persoons)gegevens. Ik ben geregistreerd onder KvK-nummer 845 12 814 en ik ben gevestigd op het volgende adres: 

Spitsbergenweg 1 

6718 PK te Ede 

Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens? Stuur dan een mail naar nienke@passendpaard.nl of neem schriftelijk contact op met mij via bovengenoemd adres. 

Meestal ontvang ik persoonsgegevens direct van jouzelf. Maar het kan voorkomen dat ik gegevens van jou ontvang via openbare social media kanalen zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot Facebook, WhatsApp, en Instagram of een reserveringssysteem zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot Calendly. 

Welke (persoons)gegevens verwerk ik mogelijk van jou? 

 • voor- en achternaam 
 • e-mailadres (privé en eventueel ook zakelijk) 
 • telefoonnummer (vast en/of mobiel) 
 • adresgegevens (particulieren) 
 • bedrijfsgegevens (vestigingsadres van de stal, postadres, KvK-nummer, handelsnaam) 
 • persoonsgegevens voortvloeiend uit communicatie met mij 
 • financiële persoonsgegevens (zoals betalingsgegevens en aan een offerte gerelateerde gegevens) 
 • Social Media account 
 • Gegevens van jouw paard (zoals leeftijd, niveau van africhting, recreatief of wedstrijdgericht, fysieke (gebit)problemen) 
 • Gegevens van jou als ruiter 
 • De producten die je van mij hebt afgenomen of die ik jou heb geadviseerd 

 

Verzamel ik bijzondere persoonsgegevens? 

Nee, ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens zoals ras, godsdienst of gezondheid. 

 

Wat zijn de doeleinden van de gegevensverwerking? 

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor een van de volgende doeleinden: 

Omdat ik graag wil dat je contact kunt opnemen als je een vraag hebt of bijvoorbeeld meer over bepaalde diensten te weten wilt komen, heb ik op de website een (contact)formulier geplaatst. Ik verzoek je om hierop je naam, telefoonnummer, e-mailadres, onderwerp en overige informatie in te vullen. Deze gegevens worden opgeslagen en bewaard, zodat ik de mogelijkheid heb om de door jou online gestelde vragen te kunnen beantwoorden, of op jouw verzoek te kunnen reageren. 

Ook verwerk ik persoonsgegevens met als doeleinde het uitvoeren van onze overeenkomst, het aanmaken van een klantdossier en het onderhouden van de hieruit voortkomende relatie met jou. Het verwerken van jouw (persoons)gegevens is noodzakelijk om mijn diensten aan te kunnen bieden. De gegevens die in dit kader verwerkt worden, zijn in elk geval je (volledige) naam, contact- en adresgegevens, betalingsgegevens, mogelijke bedrijfsgegevens en andere relevante (persoons)gegevens, zoals de gegevens van jouw paard en met welke doel jij (de eerste keer) contact met mij hebt opgenomen. 

Ik verwerk persoonsgegevens als jij een reactie plaatst op een social media account van Passend Paard of als jij contact met mij opneemt via mijn website, een (online)advertentie of via WhatsApp. Ook kan ik persoonsgegevens verwerken als jij een reactie plaatst onder één van mijn blogs, als die optie is ingeschakeld. 

Ik kan ook een nieuwsbrief versturen. Deze nieuwsbrief ontvang jij alleen wanneer jij je hiervoor hebt aangemeld op de website (jij hebt dus jouw toestemming gegeven om mijn nieuwsbrief te ontvangen). Ik verwerk jouw naam en e-mailadres, om jou de nieuwsbrief te kunnen sturen. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Voor dit doeleinde bewaar ik jouw gegevens totdat jij je hebt uitgeschreven. De nieuwsbrief wordt verstuurd via ActiveCampaign / Mailblue 

Ik zou een review kunnen plaatsen op mijn website of op een van mijn social media kanalen. Ik vraag jou altijd om jouw toestemming. Ik verwerk hiervoor jouw naam en jouw beoordeling. Deze review laat ik in principe voor onbepaalde tijd staan, totdat jij aangeeft de review te willen laten verwijderen. Aan jouw verzoek tot verwijdering zal ik gehoor geven. 

 

Wat zijn de grondslagen (redenen) voor de gegevensverwerking? 

De door mij gehanteerde grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens zijn als volgt: 

 • jouw toestemming, bijvoorbeeld als ik persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerk, kun je deze toestemming altijd weer intrekken; 
 • noodzakelijkheid in verband met de uitvoering van een overeenkomst met mij, bijvoorbeeld voor het contactmoment met jou of het kunnen afhandelen van de betaling; 
 • noodzakelijkheid in verband met het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld een fiscale verplichting; 
 • een gerechtvaardigd belang dat ik heb, bijvoorbeeld een direct marketing belang. 

 

Duur en de opslag van jouw (persoons)gegevens 

Hierboven heb je al kunnen lezen voor welk doel ik jouw gegevens bewaar. In zijn algemeenheid geldt: jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Zodra deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, is het wettelijk niet toegestaan de gegevens nog langer te bewaren. Uiteraard kan ik persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. 

 

Ontvangen derde partijen jouw (persoons)gegevens? 

Ik deel gegevens in eerste instantie niet met derde partijen. Ik deel alleen gegevens als ik dit strikt noodzakelijk acht. Dat is bijvoorbeeld zo als het delen noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als er als sprake is van een (sub)verwerker, dan sluit ik met alle (sub)verwerkers een (verwerkers)overeenkomst. Ik blijf altijd verantwoordelijk voor de verwerking van jouw (persoons)gegevens door deze derden. 

De volgende derde partijen ontvangen mogelijk jouw (persoons)gegevens: 

 • social media kanalen (WhatsApp, Instagram, Facebook) 
 • mailservers 
 • webdeveloper 
 • boekhouder 
 • betaalsysteem 
 • reserveringssysteem 
 • telefoondiensten 
 • Belastingdienst 
 • partijen aan wie ik gegevens verstrek omdat de wet daartoe verplicht 

 

Is er sprake van doorgifte van je gegevens aan landen buiten de EU? 

Doorgifte van gegevens aan landen buiten de EER zal ik zoveel mogelijk beperken. Als dit toch noodzakelijk is, zal ik slechts gegevens doorgeven aan landen die een passend beschermingsniveau waarborgen (zoals het EU-US Privacy Shield). 

Hoe beveilig ik persoonsgegevens? 

Ik ben mij ervan bewust dat ik zeer zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om dien te gaan. In dit kader heb ik onder meer een intern beveiligingsbeleid opgesteld. Ook heb ik de vereiste technische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw (persoons)gegevens zo goed mogelijk te garanderen, zoals bijvoorbeeld anti-virus maatregelen en het creëren van wachtwoord beveiligde omgevingen. 

Ik reduceer het veiligheidsrisico substantieel door middel van het zo snel mogelijk weer verwijderen van je gegevens. Uiteraard heb ik op mijn website een TLS geïnstalleerd. En zoals al eerder genoemd geef ik slechts gegevens door aan landen buiten de EER als sprake is van een passend beschermingsniveau. 

Als jij het vermoeden hebt dat jouw (persoons)gegevens worden misbruikt, stuur mij dan een mail via nienke@passendpaard.nl of neem schriftelijk contact op met mij via: 

Passend Paard 

Spitsbergenweg 1 

6718 PK te Ede 

 

Maakt mijn website gebruik van cookies? 

Ja, mijn website maakt gebruik van cookies. 

 

Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw apparaat. Ik heb ook een gerechtvaardigd belang om de cookies te plaatsen en ik vind het belangrijk dat jij inzicht hebt in wat er van jou wordt verzameld op het moment dat jij mijn website bezoekt: 

 • Functionele cookies; om de website te laten werken; 
 • Tracking cookies; de Facebook pixel stemt advertenties af op het profiel van jou als bezoeker;
 • Analytische cookies; via Google Analytics verzamel ik data over het gebruik van mijn website; 
 • Social media related cookies; zoals de pixels van Facebook en Instagram. Hoe zij met cookies & privacy omgaan zie je hier: o Facebook & Instagram 

 

Moet je die cookies accepteren? 

Nee, het is niet verplicht om cookies te accepteren. Je kunt jouw internetbrowser instellen, zodat jouw apparaat geen cookies meer opslaat. Het is wel zo dat ik niet kan garanderen dat de website optimaal werkt als jij geen cookies accepteert. 

 

Wat zijn jouw rechten? 

Onder de huidige privacywetgeving heb jij een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van jouw (persoons)gegevens. Als je een van jouw onderstaande rechten wilt uitoefenen, stuur mij dan een mail via nienke@passendpaard.nl of neem schriftelijk contact op met mij via: 

Passend Paard 

Spitsbergenweg 1 

6718 PK te Ede 

Ook als je niet helemaal zeker weet of het mogelijk is om beroep op een specifiek recht te doen, of andere, aan je rechten gerelateerde vragen hebt, kun je gebruik maken van bovenstaande contactgegevens om hierover contact met mij op te nemen. 

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

Je hebt altijd het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door mij. Dit kun je doen door het klachtenformulier in te vullen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Recht van inzage, rectificatie, wissen of beperking en verzet 

Je hebt altijd het recht om een verzoek in te dienen tot inzage en eventuele rectificatie van je persoonsgegevens, tot het wissen van je persoonsgegevens of tot het grenzen stellen aan de verwerking van je persoonsgegevens. Als je het ermee oneens bent dat ik je persoonsgegevens verwerk, heb je het recht om tegen die gegevensverwerking bezwaar te maken. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zal ik jouw verzoek tot stopzetting van dit gebruik altijd opvolgen. 

Recht op overdraagbaarheid van je gegevens 

Als je persoonsgegevens hebt verstrekt, heb je het recht om deze persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen, zodat je deze gegevens aan een andere partij kunt overdragen. Als dit technisch mogelijk is zal ik de gegevens in kwestie desgewenst rechtstreeks naar de andere partij verzenden. 

Recht tot het intrekken van je toestemming tot gegevensverwerking 

Je hebt het recht om je toestemming tot de verwerking van je persoonsgegevens altijd weer in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking. 

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 28 november 2021. Ik kan deze privacy- en cookieverklaring altijd wijzigen. Als de privacy- en cookieverklaring wordt gewijzigd, zal ik de gewijzigde versie vanzelfsprekend op de website publiceren. 

Bij Passend Paard staat het welzijn van jouw paard voorop.